Điểm Thi THPT Quốc Gia 2019 và Điểm Xét Tuyển ĐH Được Làm Tròn Như Thế Nào?

Rate this post

Ranh giới mong manh giữa trượt và đỗ đối với các thí sinh dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học đôi khi chỉ là 0,01 điểm. Do đó, các thí sinh cần nắm rõ quy ước làm tròn điểm trước khi bước vào kỳ thi đầy cam go này.

Điểm thi THPT quốc gia 2019 được làm tròn theo quy tắc sau

Theo Quy chế thi THPT quốc gia 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT, quy tắc làm tròn điểm thi THPT quốc gia năm nay vẫn được giữ nguyên như năm 2018.

Cụ thể, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Tương tự, bài thi trắc nghiệm được chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập nhân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Ví dụ:

Nếu như thí sinh được 4,99 điểm thì không được làm tròn lên 5 điểm. Trường hợp đạt từ 4,991 đến 4,994 điểm thì được làm tròn thành 4,99 điểm; trường hợp từ 4,995 đến 4,999 mới được làm tròn thành 5 điểm.

Điểm Thi THPT Quốc Gia 2019 và Điểm Xét Tuyển ĐH Được Làm Tròn Như Thế Nào?

Quy tắc làm tròn điểm xét tuyển đại học 2019

Cũng như quy tắc làm tròn điểm thi THPT quốc gia, quy tắc làm tròn điểm xét tuyển đại học 2019 vẫn giống như năm 2018 (quy định tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT)

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Từ năm 2017 trở về trước, điểm thi THPT quốc gia và điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm. Tức là thí sinh có tổng điểm là 7,75 điểm sẽ được làm tròn thành 8 điểm.

Với việc thay đổi quy tắc làm tròn điểm đến 02 chữ số thập phân sẽ khiến cánh cửa bước vào các trường đại học của thí sinh có phần khó khăn hơn, tính phân loại của kỳ thi này cũng rõ ràng hơn.

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp!Kết nối với chúng tôi