Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường Cao đẳng Bách Khoa nhiệm kỳ 2024 – 2026

5/5 - (1 vote)

Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức và hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị các đơn vị Đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đoàn Đan Phượng, nhiệm kỳ 2024 – 2026;

Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Bách Khoa xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2024 – 2026 với những nội dung sau: 

20240611 KH 560 Tổ chức đại hội đại biểu đoàn trường CĐBK 2024.2026Kết nối với chúng tôi