Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Họp hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2020

2021-Th1-T3

Chiều ngày 11/1/2021, tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt...

Xem thêm...