Thi THPT Quốc gia 2019: 12.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Thành đoàn Hà Nội bố trí gần 2.000 tình nguyện viên (TNV) cấp TP và gần 10.000 TNV cấp cơ sở của 2 khối trường đại học, cao...

Xem thêm...

10 Điểm Mới Đáng Chú Ý Của Quy chế Thi THPT Quốc Gia 2019

Ngày 25-6 tới đây, hơn 887.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Việc nắm rõ quy chế thi rất quan trọng với tất cả thí sinh...

Xem thêm...

Những loại máy tính được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019

Một số loại máy tính thí sinh được phép sử dụng trong năm 2018 không có tên trong danh sách năm 2019. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, máy tính bỏ...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Địa Lí Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Địa Lí Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Địa Lí Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Địa Lí Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019   Đáp Án Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019 Đáp Án...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019   Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019   Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019...

Xem thêm...
Đăng ký xét tuyến
0868 56 11 56 Chat zalo