Kỳ Thi THPT QG 2019

Thi THPT Quốc gia 2019: 12.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

2019-Th6-T7

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Thành đoàn Hà Nội bố trí gần 2.000 tình nguyện viên (TNV) cấp...

Xem thêm...

10 Điểm Mới Đáng Chú Ý Của Quy chế Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T6

Ngày 25-6 tới đây, hơn 887.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia...

Xem thêm...

Những loại máy tính được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019

2019-Th6-T5

Một số loại máy tính thí sinh được phép sử dụng trong năm 2018 không có tên trong danh sách...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp về các đáp án đề thi THPT như sau: Đáp Án Môn...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Địa Lí Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp về các đáp án đề thi THPT như sau: Đáp Án Môn...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Lịch Sử Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp đáp án các môn thi như sau: Đáp Án Môn Lịch Sử...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp đáp án các môn thi như sau: Đáp Án Môn Ngoại Ngữ...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp đáp án các môn thi như sau: Đáp Án Môn Sinh Học...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp đáp án các môn thi như sau: Đáp Án Môn Hóa Học...

Xem thêm...

Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

2019-Th6-T5

Thông tin Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp đáp án các môn thi như sau: Đáp Án Môn Vật Lý...

Xem thêm...