Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Thông tin giới thiệu Khoa Du lịch Lữ hành trường Cao đẳng Bách Khoa.

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Khoa Du Lịch Lữ hành trường Cao đẳng Bách Khoa đào tạo các chuyên ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Quản trị Nhà hàng, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn. Đội ngũ giảng dạy của Khoa là những giảng viên có thâm niên trong nghề, từng học tập và công tác trong nước và ngoài nước, giỏi chuyên môn, vững kỹ năng và có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Thực hiện công tác đạo tạo theo định hướng doanh nghiệp và lấy người học làm trung tâm, Khoa Du Lịch đã đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và học tập gắn kết với thực tiễn, đưa thực tế vào môn học bằng nhiều hình thức khác nhau và đa dạng như mời báo cáo viên là các Tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp v.v. cũng như đưa sinh viên đi kiến tập, thực tế tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa cũng triển khai các hoạt động phong trào như tổ chức các cuộc thi, sự kiện, hội thảo nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các sinh viên thi đua học tập, bồi dưỡng kiến chuyên ngành và phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Nhiệm vụ

 • Hoạch định chiến lược đào tạo của ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, các chuyên ngành du lịch;
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc lĩnh vực du lịch;
 • Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập;
 • Tổ chức cho sinh viên thực tập đúng mục tiêu chương trình đào tạo. 
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy học phần; 
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
 • Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần. 
 • Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;
 • Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên;
 • Quản lý, đánh giá rèn luyện sinh viên Khoa;
 • Tư vấn, hỗ trợ về khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên;
 • Tham gia thống kê, đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;
 • Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;
 • Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.
 • Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;
 • Chuẩn hóa cơ sở vật chất theo định hướng của chương trình đào tạo;

Cơ sở vật chất

Khoa Du lịch lữ hành có đầy đủ phòng học và các thiết bị đào tạo theo hướng hiện đại. Có các phòng học lý thuyết và thực hành nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu chi tiết kỹ thuật chuyên môn đáp ứng tốt cho việc dạy – học các nghề du lịch, kế toán, quản trị kinh doanh như: Nhà hàng, Chế biến món ăn, Lễ tân khách sạn, Buồng phòng, Hướng dẫn du lịch, Tin học. Ngoài ra, sự phát triển của các cơ sở dịch vụ du lịch, các lĩnh vực kinh doanh tại nhiều địa phương sẽ tạo thuận lợi cho người học tiếp cận trong quá trình thực tập, thực tế nghề nghiệp.

Hợp tác, hỗ trợ việc làm 

Khoa Du lịch - Lữ hành hợp tác với doanh nghiệp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ - du lịch - khách sạn
Khoa Du lịch – Lữ hành hợp tác với doanh nghiệp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ – du lịch – khách sạn

Khoa Du lịch Lữ hành đã và đang thiết lập mối quan hệ hợp tác với các nhà hàng, khách sạn trong nước cũng như tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore để hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như sau tốt nghiệp.

Sinh viên khoa Du lịch - Lữ hành gặp gỡ doanh nghiệp nhà hàng khách sạn tại Nhật Bản
Sinh viên khoa Du lịch – Lữ hành gặp gỡ doanh nghiệp nhà hàng khách sạn tại Nhật Bản

Trong quá trình học tập tại khoa, sinh viên có điều kiện tham gia thực hành, thực tập tại nhiều cơ sở kinh doanh du lịch (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành) và kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị bán hàng (các siêu thị, trung tâm thương mại…). Đây cũng là những địa chỉ tin cậy, thuận lợi để người học tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Hình ảnh của Khoa Du lịch Lữ hành

Các hoạt động của Đoàn thanh niên, Chi hội, Công đoàn, Câu lạc bộ… diễn ra nhân dịp tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm do Đoàn trường, công đoàn trường và khoa tổ chức đã góp phần hỗ trợ công tác đào tạo ngày càng hiệu quả.

 

 Kết nối với chúng tôi