Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã ngành, nghề: 6810207

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung:

– Công tác chuyên môn:

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm…); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện…;

+ Người học được cung cấp các kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản như: Quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê kinh doanh, quản lý chất lượng, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thanh toán, marketing du lịch…;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Người học có khả năng làm việc độc lập; tổ chức làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cao; có sức khoẻ, đạo đức, ý thức kỷ luật cao;

+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

– Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

– Thể chất, quốc phòng:

+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN;

+ Trang bị cho người học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc khác trong nhà bếp, có cơ hội trở thành ca trưởng, ca phó đến tổ trưởng các tổ (sơ chế, cắt thái, sa lát, xốt, xúp, bánh và món ăn tráng miệng…) quản lý chế biến… trong nhà bếp tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cụ thể.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

– Số lượng môn học, mô đun: 27

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 160 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 450 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3300 giờ

– Khối lượng lý thuyết:   1007 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2743 giờ

Mã Môn học, mô đun Tên môn học, mô đun Tín chỉ Thời gian học tập
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I Các môn học chung          
MH 01 Chính trị 4 90 60 25 5
MH 02 Pháp luật 2 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 10 45 5
MH 04 Giáo dục quốc  phòng 4 75 10 60 5
MH 05 Tin học 3 75 25 45 5
MH 06 Ngoại ngữ 5 120 55 55 10
MH07 Kỹ năng giao tiếp 2 30 18 8 4
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc          
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở          
MH07 Tổng quan du lịch và khách sạn 2 30 28   2
MĐ08 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 75 42 27 6
MH09 Tin học ứng dụng 1 45 15 27 3
MH10 Quản lý chất lượng 3 45 42 3
MH11 Thống kê kinh doanh 3 45 42 3
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề          
MH12 Ngoại ngữ chuyên ngành 3 75 15 57 3
MH13 Quản trị tác nghiệp 6 90 85 5
MH14 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 3 45 42 3
MH15 Sinh lý dinh dưỡng 3 45 43 2
MH16 Hạch toán định mức 2 45 27 15 3
MĐ17 Nghiệp vụ nhà hàng 7 165 43 111 11
MĐ18 Chế biến món ăn 7 192 47 130 15
MH19 Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở 12 360 360  
II.3 Các môn học tự chọn          
MĐ20 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng* 7 192 47 130 15
MH21 Văn hoá ẩm thực* 2 45 15 27 3
MĐ22 Xây dựng thực đơn* 2 45 15 25 5
MH23 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
MĐ24 Marketing du lịch* 3 45 43 2
MH25 Môi trường và an ninh – an toàn trong du lịch* 2 45 15 27 3
MĐ26 Kỹ thuật pha chế đồ uống* 4 90 24 60 6
MH27 Kỹ thuật trang trí cắm hoa 2 45 27 15 3
MĐ28 Thực tập tốt nghiệp 7 300      
  Tổng cộng 105 2574 891 1535 109

 

Thông tin được Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp