Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Trình độ Cao đẳng nghề Thương mại điện tử

2023-Th4-T6

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử (Electronic commerce) Mã nghề: 6340122 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính (Theo hướng Thiết kế đồ họa)

2023-Th4-T6

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính (theo hướng TKĐH) Mã nghề: 6480209  Trình độ đào tạo: Cao đẳng   Hình...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo Trình độ Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính (Theo hướng Lập trình máy tính)

2023-Th4-T6

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính (theo hướng LTMT) Mã nghề: 6480209  Trình độ đào tạo: Cao đẳng   Hình...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế đồ họa

2023-Th4-T5

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ họa Mã ngành, nghề: 6210402 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Lập trình máy tính

2023-Th4-T5

Tên ngành, nghề: Lập trình máy tính  Mã ngành, nghề: 6480207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

2023-Th4-T5

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (theo hướng KT Điện –Điện tử) Mã ngành,...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

2023-Th4-T5

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành, nghề: 6510303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng ...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô

2023-Th4-T5

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô Mã nghề: 6510216 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo:...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

2023-Th4-T5

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã ngành, nghề: 6810207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng  Hình thức...

Xem thêm...


Kết nối với chúng tôi