Chương trình đào tạo Trình độ Cao đẳng nghề Thương mại điện tử

5/5 - (1 vote)

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử hệ Cao đẳng có bao nhiêu tín chỉ? Học ngành Thương mại điện tử học những môn nào? Bài viết dưới đây cung cấp chi tiết chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử: chuẩn đầu ra và khối lượng kiến thức và các môn học của ngành Thương mại điện tử.

Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử
Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử

1. Mục tiêu chương trình đào tạo Thương mại điện tử

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử;

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng;

Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề “Thương mại điện tử” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Với các yêu cầu cụ thể:

1.2. Mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo Thương mại điện tử

* Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

 • Trình bày được đặc điểm, nội dung và quy trình thực hiện các giao dịch thương mại điện tử B2B; B2C; C2C; giao dịch đấu giá trực tuyến; quy trình của hệ thống giao dịch qua thư tín, điện tín, mạng xã hội và các thiết bị điện tử khác;
 • Mô tả được các luật, các nghị định, chế tài, hành lang pháp lý và thông lệ quốc tế liên quan trong trong hoạt động tư vấn, thương thảo và thuyết minh bán hàng, mua hàng trên mạng Internet;
 • Trình bày được đặc điểm, nội dung, quy trình của các giao dịch dịch vụ công, giao dịch chính phủ điện tử; quy trình tiếp nhận, đánh giá, phân loại và xử lý khiếu nại trong dịch vụ công; mô tả được các hoạt động xử lý, phân luồng, dịch chuyển, theo dõi trạng thái hồ sơ của công dân;
 • Xác định được những mục tiêu, yêu cầu của dự án thương mại điện tử; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến dự án; xác định được các điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện dự án; phân tích được các loại rủi ro đối với hoạt động của một dự án;
 • Trình bày được quy trình tiếp nhận phản hồi và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm dịch vụ; xác định được phương pháp hiệu quả trong việc đánh giá chỉ số hài lòng của khách hàng; nhận biết được các kênh truyền thông, các trang mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ thông tin để có thể tiếp xúc được với khách hàng;
 • Phân tích được các nguyên tắc cài đặt, cấu hình các phần mềm ứng dụng, các phần mềm dịch vụ website; trình bày được nguyên tắc hoạt động, các giao dịch của siêu thị, gian hàng ảo trên website thương mại điện tử; phân tích được một số giải pháp chủ yếu để bảo mật, bảo vệ cơ sở dữ liệu, phòng tránh và ứng phó rủi ro cho website thương mại điện tử;
 • Trình bày được các quy trình thực hiện cài đặt và cấu hình các phần mềm xử lý ảnh, xử lý đồ họa; mô tả được quy trình thiết kế, xử lý ảnh, sáng tác đồ họa trên các phần mềm chuyên dụng;
 • Phân tích được các nguyên tắc cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như switch, router, modem, các phần mềm ứng dụng, các phần mềm dịch vụ máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối; phân tích được một số giải pháp chủ yếu để bảo mật, bảo vệ cơ sở dữ liệu, phòng tránh và ứng phó rủi ro cho hệ thống; trình bày được các phương pháp bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, sao lưu cơ sở dữ liệu;
 • Mô tả được các nghiệp vụ E-marketing, các kỹ thuật SEO, SEM, đảm bảo tối ưu hóa tìm kiếm, tối ưu hóa tiếp thị cho website; mô tả được các hình thức E-marketing phù hợp với doanh nghiệp;
 • Trình bày được cách thức vận hành, khai báo thông tin, …trong phần mềm khai báo hải quan ECUSS-VNACCS, các quy định của pháp luật quốc tế đối với bộ chứng từ, thủ tục, quy trình vận chuyển riêng trong mỗi hình thức vận chuyển khác nhau; mô tả được bộ chứng từ xuất nhập khẩu, nhất là những chứng từ quan trọng: Contract, Invoice, Packing List, C/O,…
 • Trình bày được quy trình thanh toán điện tử qua các hình thức thanh toán bằng thẻ, thanh toán qua cổng thanh toán điện tử, thanh toán bằng ví điện tử, thanh toán bằng SMS, thanh toán COD, thanh toán bằng chuyển khoản;
 • Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu công việc;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được các giao dịch B2B, B2C, C2C, giao dịch đấu giá trực tuyến, thông qua thư tín, điện tín, mạng xã hội và các thiết bị điện tử khác đúng quy trình
 • Ứng dụng được nội dung, quy định trong các luật, nghị định, chế tài, hành lang pháp lý và thông lệ quốc tế liên quan trong giao dịch bán hàng, mua hàng
 • Thương thảo, soạn thảo được các hợp đồng mua bán và thực hiện các các thủ tục liên quan
 • Cung cấp được dịch vụ bảo hành hàng hóa theo đúng các bước trong quy trình 
 • Sử dụng thành thạo máy tính, mạng Internet phục vụ các hoạt động chuyên môn
 • Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền…
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề..

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 • Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các qui định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 • Tuân thủ các qui chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Thể chất, quốc phòng:

 • Rèn luyện để có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền…
 • Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
 • Vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
 • Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử

Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử
Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử

Đạt chuẩn đầu ra theo chương trinh đào tạo ngành Thương mại điện tử, sinh viên tự tin đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Giao dịch thương mại điện tử 
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Quản trị dự án thương mại điện tử
 • Thiết lập và quản lý website
 • Đồ họa máy tính
 • Quản trị mạng
 • E – marketing
 • Thông quan điện tử
 • Thanh toán điện tử

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 33
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102 Tín 
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 635 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1905  giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 888 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1503 giờ

Ngành Thương mại điện tử học những môn gì?

Ngành Thương mại điện tử học những môn gì
Ngành Thương mại điện tử học những môn gì

Xem ngay các môn học trong chương trình đào tạo Cao đẳng Thương mại điện tử Trường Cao đẳng Bách Khoa:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/

Kiểm

tra

I

Các môn học chung:  435

MH01

Chính trị 

4

75

43

30

2

MH02

Pháp luật

2

30

29

 

1

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

 

58

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

4

75

44

29

2

MH05

Tin học căn bản

3

75

15

58

2

MH06

Ngoại ngữ cơ bản

6

120

57

57

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn:     2095

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

         

MH 7

Tiếng Anh chuyên ngành

3

60

20

33

7

MH 8

Kinh tế vĩ mô 

2

40

20

18

2

MH 9

Kinh tế vi mô

2

40

18

19

3

MH 10

Nguyên lý kế toán  kế toán

3

60

24

30

6

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

         

MH11

Quản trị học 

2

45

19

24

2

MH12

Luật kinh tế 

2

45

20

23

2

MĐ13

Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 

2

40

13

22

5

MH14

Marketing căn bản 

2

30

14

14

2

MH15

Tâm lý kinh doanh

3

60

25

32

3

MH16

Phân tích hoạt động kinh doanh 

2

45

19

23

3

MH17

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

75

34

38

3

MH18

Quản trị tiêu thụ bán hàng

3

75

35

35

5

MĐ19

Thực hành nghề nghiệp 

4

170

40

120

10

MH20

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại

2

60

30

25

5

MH21

Thương mại điện tử căn bản

2

45

25

17

3

MH22

Thư tín thương mại

2

60

30

25

5

MH23

Marketing điện tử

4

90

45

40

5

MH24

Quản trị thương hiệu

2

45

22

20

3

MĐ25

Tổ chức sự kiện 

3

75

21

48

6

MĐ26

Thiết kế đồ họa

4

100

30

62

8

MĐ27

Kỹ thuật quảng cáo

4

100

30

60

10

MĐ28

Thương mại di động

2

60

25

30

5

MH29

Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT

3

75

30

40

5

MH30

Thanh toán điện tử

4

75

33

37

5

MĐ31

Thiết kế và quản trị website

4

100

30

63

7

MH32

An ninh mạng và chữ ký số

4

75

48

23

4

MĐ33

Thực tập tốt nghiệp 

8

360

 5

350

5

 

Tổng cộng

102

2540

888

1503

144Kết nối với chúng tôi