Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế đồ họa

4.4/5 - (10 votes)

Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ họa

Mã ngành, nghề: 6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Bách Khoa
Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Bách Khoa

1. Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa

1.1. Mục tiêu chung

 • Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ hoạ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về lĩnh vực thiết kế đồ họa phù hợp với các ứng dụng trong thực tế. Người học có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ hoạ. Người học có khả năng làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức hành nghề theo nhóm. Người học trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ. 

1.2. Chuẩn đầu ra mục tiêu đào tạo ngành Thiết kế đồ họa hệ Cao đẳng chính quy

a. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

* Về kiến thức:

 • Đọc và hiểu được tài liệu tiếng anh chuyên ngành
 • Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet
 • Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính
 • Trình bày và sử dụng được kiến thức về một số hệ thống sản xuất hiện đại và hệ thống sản xuất các sản phẩm đồ họa, các kiến thức về quy trình sản xuất một sản phẩm đồ họa
 • Trình bày được kiến thức về tạo hình mỹ thuật, kiến thức về đường, hình, khối và một số vấn đề mỹ thuật liên quan
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về đồ họa, đồ họa công nghiệp
 • Trình bày được kiến thức chung về ảnh số, các hệ màu trên máy tính, các kỹ thuật biến đổi ảnh và các thao tác với ảnh số, quy trình phục chế ảnh, xử lý hậu kỳ
 • Trình bày được các kiến thức và các kiến thức cơ bản về: phạm vi ứng dụng của chế bản điện tử, bộ nhận diện thương hiệu và các công cụ tạo lập các chế bản ngắn, đơn giản, tổ chức và sắp xếp chế bản của một ấn phẩm 
 • Xác định được các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin
 • Xác định được các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính
 • Xác định rõ các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, thẩm mỹ
 • Xác định được các kiến thức về chế bản điện tử
 • Xác định được kiến thức cơ bản liên quan đến dịch vụ web và thiết kế giao diện WebSite, nhân vật game
 • Trình bày được kiến thức về mỹ thuật 2D và 3D; Trình bày được các kiến thức liên quan đến tạo hình 2D, 3D
 • Xác định được các kiến thức về ánh sáng chụp ảnh, cấu tạo máy ảnh, sử dụng máy ảnh cơ học và máy ảnh số
 • Xác định được các kiến thức cơ bản và nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng một số thiết bị ngoại vi số
 • Phân tích, xử lý trọn vẹn một bài toán hoặc một công việc gặp trong thực tế 
 • Xác định được cách nâng cao về xử lý ảnh, tập trung vào các kỹ năng biên tập ảnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của các bài toán thực tế
 • Xác định được cách dựng sản phẩm đa phương tiện, tích hợp các dữ liệu thu thập, theo kịch bản; kỹ năng thu thập dữ liệu thực tế phục vụ cho việc dựng phim, biên tập âm thanh
 • Xác định rõ các kiến thức và kỹ năng để chế bản các mẫu đặc thù
 • Phân tích và tiếp cận được thực tế; Cập nhật được kiến thức thông tin về các thiết bị mới trong lĩnh vực thiết kế đồ họa
 • Xác định đúng quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc
 • Xác định đúng các tiêu chuẩn an toàn lao động

* Về kỹ năng:

 • Thực hiện được việc kết nối, điều khiển máy tính, các thiết bị ngoại vi và mạng máy tính
 • Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng qui trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp
 • Lắp ráp được, kết nối được, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi 
 • Cài đặt được các chương trình điều khiển các thiết bị ngoại vi số và thao tác, vận hành và bảo quản các thiết bị ngoại vi số
 • Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: phần mềm thiết kế 2D, phần mềm thiết kế 3D, phần mềm 3D, phần mềm dựng phim, game, phần mềm xử lý ảnh và đồ họa, phần mềm xử lý âm thanh và Video,….
 • Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
 • Thực hiện được việc khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh để phục vụ cho yêu cầu công việc
 • Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như: Thiết kế quảng cáo trên biển bảng quảng cáo, trên website hoặc mạng xã hội, trên truyền hình, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, trang bìa sách, dàn trang, trình bày nội dung sách, báo, tạp chí, tranh cổ động
 • Thực hiện được biên tập, xử lý hình ảnh, video, âm thanh, quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; Thiết kế đối tượng đồ họa game, hoạt hình
 • Thiết kế được giao diện Website và sử dụng được các kiến thức về đồ họa để thiết kế Banner Marketing trên internet, quảng cáo trên mạng xã hội
 • Thực hiện được việc tích hợp dữ liệu đa phương tiện; Thu thập được dữ liệu ảnh, hình động, video, âm thanh
 • Thực hiện được việc sáng tạo đồ họa hình động
 • Thực hiện được đề án đa phương tiện
 • Tạo lập và sử dụng được đồ họa, các lớp đồ họa; Tạo lập được một số ấn phẩm chuyên dụng sử dụng nội bộ và tạo lập được  các ấn phẩm nhằm mục đích quảng cáo
 • Xử lý được ảnh theo yêu cầu thực tế, biết cách phối hợp các thao tác tổng hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế
 • Tạo lập được các ấn phẩm dùng cho các lĩnh vực khác nhau như tạo nhãn mác hàng hóa, tạo mẫu logo, tạo mẫu danh thiếp hoặc quảng cáo
 • Thực hiện được các dịch vụ liên quan đến thiết kế đồ họa như mỹ thuật, chế bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến video số, chụp ảnh số
 • Tạo ra được các bản vẽ liên quan đến mỹ thuật công nghiệp
 • Vận dụng được khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế đồ họa
 • Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc
 • Thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động
 • Quản lý được nhóm, giám sát được hệ thống công nghệ thông tin vừa và nhỏ

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

 • Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng 
 • Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;
 • Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát 
 • triển kinh tế – xã hội;
 • Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, của giai cấp công nhân và đạo đức và nhân cách của người công nhân;
 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân: Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Sống lành mạnh giản dị phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

Thể chất và quốc phòng:

 • Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau về không gian và thời gian;
 • Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia trong hoạt động, sinh hoạt cộng đồng. Có sức khoẻ và ý thức bảo vệ Tổ quốc;
 • Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác giữ gìn bí mật cơ quan, bí mật quốc gia. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa bảo vệ dự án tốt nghiệp
Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa bảo vệ dự án tốt nghiệp

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu về Thiết kế Đồ họa trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất, quảng cáo, thiết kế sản phẩm, khai thác công nghệ đa phương tiện. Cụ thể: 

 • Thiết kế ấn phẩm (Báo-Tạp chí)
 • Thiết kế cho doanh nghiệp
 • Thiết kế sách
 • Thiết kế cho công nghiệp âm nhạc
 • Quảng cáo và xây dựng thương hiệu
 • Thiết kế bao bì
 • Thiết kế cho môi trường
 • Thiết kế trang web, websites
 • Thiết kế tương tác
 • Đồ họa động
 • Thiết kế chữ
 • Nhiếp ảnh
 • Vẽ minh họa
 • Kịch bản phân cảnh
 • Hậu kỳ và kỹ xảo phim
 • Hoạt hình
 • Thiết kế game
 • Thiết kế UI/ UX

2. Khối lượng kiến thức và thời gian chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa

 • Số lượng môn học, mô đun: 31
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102 Tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2035 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 700 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1487 giờ

3. Nội dung chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Bách Khoa

Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tham gia talkshow định hướng nghề nghiệp
Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tham gia talkshow định hướng nghề nghiệp
Mã MH/ MĐ


Tên môn học/ Module


Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/bài tập Kiềm tra
I. Các môn học chung   465 175 263 27
MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng anh 5 120 42 72 6
MH07 Kỹ năng giao tiếp 2 30 18 8 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề   2145 521 1327 292
II.1 Môn học, mô đun cơ sở   630 200 318 112
MĐ08 Lắp ráp và cài đặt máy tính 2 45 10 25 10
MĐ09 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 20 22 3
MĐ10 Mỹ thuật về khối và không gian 4 90 30 45 15
MĐ11 Thiết kế, đồ họa căn bản 4 90 30 45 15
MĐ12 Nghệ thuật chữ 3 60 20 25 15
MĐ13 Vẽ minh họa với Corel Draw 3 60 15 30 15
MĐ14 Vẽ minh họa với Adobe Illustrator 4 90 30 46 14
MĐ15 Xử lý ảnh trong Photoshop 4 90 30 45 15
MĐ16 Nhiếp ảnh thương mại 3 60 15 35 10
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn nghề    1515 321 1009 180
MĐ17 Mỹ thuật về màu sắc, ánh sáng 4 90 28 47 15
MĐ18 Thiết kế dàn trang sách, báo (Adobe Indesign) 4 90 28 47 15
MĐ19 Project1 (Thiết kế và xây dựng thương hiệu) 3 75 25 40 10
MĐ20 Mỹ thuật bố cục sáng tạo 3 75 25 40 10
MĐ21 Thiết kế giao diện web và UX, UI 3 75 25 40 10
MĐ22 Xây dựng Website với HTML, CSS 3 75 20 45 10
MĐ23 Project 2 (Thiết kế nhận diện thương hiệu Online) 3 75 20 40 15
MĐ24 Sáng tác kịch bản truyền thông 2 45 15 20 10
MĐ25 Kỹ thuật quay phim thương mại 3 60 15 35 10
MĐ26 Biên tập video với Adobe Primere 3 60 20 25 15
MĐ27 Tạo kỹ xảo video với Adobe After Effect 3 75 29 39 7
MĐ28 Triển khai bản vẽ với Autocad 3 75 25 40 10
MĐ29 Thiết kế phối cảnh với 3D Max 4 90 20 55 15
MĐ30 Project 3 (Thiết kế phối cảnh 3D) 3 75 20 40 15
MĐ31 Thực tập tốt nghiệp 7 300 5 290 5
MĐ 32 Dự án tốt nghiệp 4 180 5 165 5
  Tổng cộng 105 2,610 696 1,590 319

Thông tin được Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợpKết nối với chúng tôi