Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam tuyển 15 vị trí việc làm ngành Hàng không

Rate this post

Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (tên viết tắt: VNAS) được thành lập và đi vào hoạt động từ 21 tháng 5 năm 2007, 13 năm – khoảng thời gian tuy không dài, đại đa số vẫn chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị hành trang và ấp ủ cho những khát vọng, những dự định ở thì tương lai. Nhưng với một doanh nghiệp nhiều hoài bão như VNAS, 13 năm đã có ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành. Tập thể Lãnh đạo, nhân viên đã luôn tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển đã qua, những thay đổi lớn về tầm vóc cũng như vị trí của Công ty trong công cuộc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng ngành hàng không nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung.

Chi tiết 15 vị trí việc làm ngành hàng không:

15 Vị trí tuyển dụng hàng không pdf


Kết nối với chúng tôi