Ngành Logistics

Logistics là quá trình quản lý, lập kế hoạch, triển khai và điều phối các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lưu trữ và quản lý hàng hóa và dịch vụ. Trong đó bao gồm những công việc như đóng gói, giao hàng, lưu kho, quản lý kho, xử lý đơn hàng, vận chuyển và giải quyết vấn đề trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu của logistics là tối ưu hóa quá trình phân phối, đảm bảo rằng hàng hóa được di chuyển từ nơi sản xuất đến điểm tiêu dùng một cách hiệu quả, an toàn và kịp thời, đồng thời giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa hiệu suất.

Logistics là hoạt động không thể thiếu trong sự vận hành của các doanh nghiệp hiện đại, và việc tập trung tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực này cũng là điều tối quan trọng. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam, đến năm 2030 ngành Logistics cần bổ sung đến 2.2 triệu nhân lực – càng khẳng định cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Xem thêm thông tin hướng nghiệp về ngành Logistics chi tiết trong các bài viết dưới đây: Kết nối với chúng tôi