Ngành Tiếng Trung

Ngành tiếng Trung là ngành học cách sử dụng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu Ngôn ngữ Trung Quốc và tìm hiểu toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác nghiên cứu, khám phá các lĩnh vực như: ngoại giao, thương mại, du lịch, kinh tế,… 

Ngành Tiếng Trung Quốc tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam được xây dựng với chương trình đào tạo tiêu chuẩn, đáp ứng đầy đủ các nội dung chuyên ngành:

  • Kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa
  • Kiến thức về tiếng
  • Khối kiến thức các ngành nghề ứng dụng ngôn ngữ Trung

Trong khối kiến thức về Tiếng, sinh viên được trang bị khối kiến thức nền tảng, chuyên sâu với: Kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Trung; ngữ văn âm tự, ngữ pháp Hán ngữ hiện đại – Hán ngữ văn phòng; khẩu ngữ Hoa văn thương mại và ứng dụng,… Với hệ thống kiến thức này, sau tốt nghiệp, sinh viên có thể sử dụng tiếng Trung được thành thạo, lưu loát trong công việc và giao tiếp hàng ngày.Kết nối với chúng tôi