Đáp Án Môn Địa Lý – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Hồ Sơ Xét Tuyển Vào Cao Đẳng Bách Khoa năm 2020

Hồ sơ xét tuyển năm 2020 gồm có

  1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường).
  2. Học bạ THPT bản sao
  3. Giấy khai sinh bản sao
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT.
  5. 02 Ảnh 4×6.

Hồ sơ xét tuyển nộp về

Đáp Án Môn Ngữ Văn – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Toán – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Vật Lý – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Hóa Học – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Sinh Học – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Địa Lý – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Lịch Sử – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn GDCD – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp Án Môn Ngoại Ngữ – Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020