Học phí trường Cao đẳng Bách Khoa

4.9/5 - (7 votes)

Năm 2024, mức học phí của Trường Cao đẳng Bách Khoa được đánh giá nằm trong mức trung bình trong các khối Trường Cao đẳng tại Hà Nội. Cụ thể:

  • Học phí đào tạo cao đẳng chính quy: 390.000 VNĐ/ tín chỉ.
  • Thời gian học của sinh viên trường Cao đẳng Bách Khoa là từ 2.5 – 3 năm (tương đương với 6 kỳ học). Mỗi kỳ sinh viên học trung bình 15 – 17 tín chỉ. Như vậy, học phí trường Cao đẳng Bách Khoa dao động từ 10,000,000đ – 12.000,000VND/năm học và khoảng 36.000.000VND / khóa học (tùy theo ngành học).

<yoastmark class=

Lưu ý: Mức tăng học phí từng năm so với năm trước liền kề không quá 10% và không quá mức học phí trần theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

Trường Cao đẳng Bách Khoa tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2024. Đăng ký xét tuyển trực tuyến ngay tại đây.

Xem thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Bách Khoa năm 2024.

Trường Cao đẳng Bách Khoa tuyển sinh năm 2024
Trường Cao đẳng Bách Khoa tuyển sinh năm 2024

 

 Kết nối với chúng tôi