Học phí trường Cao đẳng Bách Khoa

5/5 - (1 vote)

Năm 2023, mức học phí của Trường Cao đẳng Bách Khoa được đánh giá nằm trong mức trung bình trong các khối Trường Cao đẳng tại Hà Nội. Cụ thể:

  • Học phí đào tạo cao đẳng chính quy: 350.000 VNĐ/ tín chỉ.
  • Thời gian học của sinh viên trường Cao đẳng Bách Khoa là từ 2.5 – 3 năm (tương đương với 6 kỳ học). Mỗi kỳ sinh viên học trung bình 15 – 17 tín chỉ. Như vậy, học phí trường Cao đẳng Bách Khoa dao động từ 10,000,000đ – 12.000,000VND/năm học và khoảng 36.000.000VND / khóa học (tùy theo ngành học).

<yoastmark class=

Lưu ý: Mức tăng học phí từng năm so với năm trước liền kề không quá 10% và không quá mức học phí trần theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

Xem thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Bách Khoa tại đây.

 

 Kết nối với chúng tôi