Mức thu nhập trung bình hàng năm ngành công nghệ ô tô

Rate this post

Mô tả công việc của một kỹ sư công nghệ ô tô

Các kỹ thuật viên dịch vụ ngành sửa chữa ô tô thường được gọi là “kỹ sư ô tô” họ là các chuyên gia trong kỹ thuật ô tô chẩn đoán, sửa chữa và thực hiện bảo trì xe ô tô. Khi thực hiện chẩn đoán, các kỹ thuật viên dịch vụ sửa chữa ô tô sử dụng thiết bị kiểm tra điện tử công nghệ ô tô để xác định các vấn đề. Ngoài các thiết bị chẩn đoán đặc biệt, kỹ thuật viên dịch vụ ô tô làm việc với nhiều loại dụng cụ được sử dụng để khắc phục các vấn đề được chẩn đoán. Các kỹ thuật viên dịch vụ ô tô thực hiện một sự kết hợp của các nhiệm vụ thể chất và tinh thần trong một ngày điển hình.

Lao động tinh thần bao gồm chẩn đoán các vấn đề và giao dịch với khách hàng, trong khi lao động thể chất là từ việc sửa chữa vật lý cho xe ô tô. Nơi làm việc cho các kỹ thuật viên dịch vụ ô tô thường là những nhà xưởng ồn ào, thông gió tốt với ánh sáng tốt. Người ngoài sẽ thấy rằng khu sửa chữa không thoải mái và được phủ mỡ khi làm việc trên ô tô. học sửa chữa ô tô làm việc ở đâu ? Hầu hết các kỹ thuật viên ô tô làm việc trong các garage sửa chữa dịch vụ. Mặc dù không cần văn bằng đại học chính thức để trở thành và kỹ thuật viên ô tô, nhưng việc đào tạo chính thức ngày càng trở nên quan trọng. Điều này là do việc sử dụng các chương trình máy tính phức tạp ngày càng tăng, giúp chẩn đoán các vấn đề về dịch vụ xe. Các chương trình đào tạo điển hình trong các cơ sở đào tạo cao đẳng sửa chữa ô tô kéo dài trong hai năm và chuẩn bị cho sinh viên một nền tảng khi làm việc thực tế.


Kỹ sư công nghệ ô tô

Học sửa chữa ô tô ra làm gì ?

Đối với những kỹ thuật viên công nghệ ô tô mới làm việc thì họ sẽ được giao cho một kỹ thuật viên có kinh nghiệm hơn kèm cặp cũng như giám sát. Mức độ kèm cặp sẽ giảm dần theo sự tiến bộ về tiếp thu công việc của người mới. Thông thường, một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô cần từ 1-3 năm để có thể tự xử lý các tình huống phát sinh tại garage. Tất nhiên thời gian này phụ thuộc vào sự chăm chỉ của các kỹ thuật viên. Một nửa trong số các kỹ thuật viên dịch vụ ô tô trong lĩnh vực này làm việc bình thường 40 giờ một tuần, trong khi hơn 30% nhân viên làm việc lớn hơn 40 giờ mỗi tuần. Các kỹ năng và kiến thức mà một kỹ sư ngành công nghệ ô tô sở hữu đủ khả năng sau khi làm thuê ban đầu để có thể tách ra làm việc riêng. học sửa chữa ô tô ở đâu uy tín ?


Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể làm những công việc gì?

Một số khảo sát về ngành công nghệ ô tô tại Mỹ

Tỷ lệ về giới tính trong ngành

Nam Nữ
98% 2%

 

Mức thu nhập trung bình

1h làm việc 1 năm làm việc
16.79$ 44.981$

 

 

Mức lương $24,402 – $77,085
Thưởng $186.77 – $7,353
Lợi nhuận chia thêm $5.16 – $6,082
Hoa hồng $445.00 – $24,767
Tổng cộng $22,837 – $62,241

Thông tin được Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợp.Kết nối với chúng tôi