Thông Báo Tiếp Tục Cho HSSV Nghỉ Học Phòng Chống DỊch Covid-19

Rate this post

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Nhà trường Cao Đẳng Bách Khoa thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em tự nghiên cứu tài liệu học tập, hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.Kết nối với chúng tôi