Trường Cao đẳng Bách Khoa hơp tác với nhà máy YAZAKI tạo cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên Công nghệ Ô tô

Rate this post

Thực tập trải nghiệm thực tế là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ ô tô, khoa công nghệ kỹ thuật. Hàng năm, được sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài thành phố, sinh viên khoa công  nghệ kỹ thuật trường Cao đẳng Bách Khoa đã hoàn thành tốt công tác thực tập.

Nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên, đồng thời tăng cươngf mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa các doanh nghiệp trong năm học 2022 – 2023, trường Cao đẳng Bách Khoa hợp tác với nhà máy YAZAKI (Hải Phòng) phối hợp tổ chức thực tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô tại đơn vị cụ thể:

  1. Tổng số sinh viên: 76 sinh viên (có danh sách đính kèm)
  2. Ngành đào tạo: Ngành Công nghệ ô tô
  3. Thời gian: Từ ngày 01/04/2023 đế ngày 30/07/2023

Danh sách sinh viên Khóa 14 công nghệ ô tô thực tập trải nghệm thực tế tại nhà máy YAZAKI – Hải Phòng:

Danh sách sinh viên Khóa 14 công nghệ ô tô thực tập trải nghệm thực tế tại nhà máy YAZAKI - Hải Phòng

 Kết nối với chúng tôi