Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa nhiệm kỳ 2020-2022

Rate this post

Ngày 21/01/2021, được sự thống nhất của Huyện đoàn Đan Phượng, Đảng ủy Trường Cao đẳng Bách Khoa. Đoàn trường Cao đẳng Bách Khoa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa nhiệm kỳ 2020-2022

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc Phó Bí thư Huyện Đoàn Đan Phượng, đồng chí Nguyễn Thị Thành Bí thư Chi bộ, đồng chi Nguyễn Văn Trường Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các bộ phận trực thuộc, đại diện các chi đoàn bạn cùng 61 đại biểu đại diện các chi đoàn trực thuộc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp và thống nhất với dự thảo các văn bản trình Đại hội như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2020, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Bách Khoa nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh trúng cử Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2020-2022.

Một số hình ảnh đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Bách Khoa

 

Ban Truyền thôngKết nối với chúng tôi