Kế hoạch bảo vệ, nghiệm thu mô hình sản phẩm dự án tốt nghiệp của sinh viên khóa 12

Rate this post

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 và kế hoạch ra trường của sinh viên Khóa 12, hệ cao đẳng trường Cao đẳng Bách Khoa

Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa 12

Phòng đào tạo lập kế hoạch tổ chức bảo vệ, nghiệm thu mô hình sản phẩm dự án tốt nghiệp của sinh viên Khóa 12 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

  • Nhằm đánh giá, xếp loại kết quả học tập của sinh viên đạt được trong toàn khóa học.

2. Yêu cầu

  • Công tác tổ chức đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.
  • Các bộ phận phòng ban được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động, phối hợp để công tác tổ chức đạt kết quả tốt nhất.

II. Kế hoạch tổ chức bảo vệ, nghiệm thu mô hình sản phẩm dự án tốt nghiệp

1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên khóa 12

2. Thời gian 

  • Thời gian bỏa vệ dự án tốt nghiệp từ ngày: 06/06/2023 – 15/06/2023

3. Nội dung

  • Thuyết trình nội dung báo cáo dự án tốt nghiệp
  • Mô phỏng/ test thực tế mô hình sản phẩm đã hoàn thiện
  • Trả lời các câu hỏi do hội đồng bảo vệ dự án đặt ra
  • Nhận xét, đánh giá kết quả dự án tốt nghiệp

4. Hình thức và địa điểm

  • Hình thức:Tập trung theo từng nhóm dự án
  • Địa điểm: Tại trường Cao đẳng Bách Khoa (xưởng thực hành và nhà A2 Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

III. Danh sách bảo vệ

Thời gian Khoa Địa điểm Ghi chú
06/06/2023 Khoa Công nghệ ô tô

Xưởng công nghệ ô tô

 
07/06/2023  
08/06/2023  
15/06/2023 Khoa Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  
13/06/2023 Khoa KT Điện – Điện tử Phòng 806 nhà A2  
14/06/2023  
08/06/2023 Khoa Công nghệ thông tin  
09/06/2023  
10/06/2023  
       

 Kết nối với chúng tôi