Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2022 – 2023

Rate this post

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2022 – 2023, trường Cao đẳng Bách Khoa thông báo thời gian nghỉ hè đến Sinh viên như sau:

  • Các lớp Cao đẳng khóa 12, khóa 14: Bắt đầu nghỉ từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 07 năm 2023
  • Thời gian quay lại học tập: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 08 năm 2023 theo thời khóa biểu các lớp.
TB NGHỈ HÈ 2022 - 2023

 Kết nối với chúng tôi