Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu học tuần 07/09 đến 12/09/2020 (K11)

2020-Th9-CN

Thời khóa biểu học tuần 07/09 đến 12/09/2020 (K11) Thời gian học Buổi sáng: 07h45 – 11h30 Buổi chiều: 13h15...

Xem thêm...

Thời khóa biểu học tuần 31/08 đến 05/09/2020 (K11)

2020-Th8-CN

Thời khóa biểu học tuần 31/08 đến 05/09/2020 (K11)   Thời gian học Buổi sáng: 07h45 – 11h30 Buổi chiều:...

Xem thêm...

Thời khóa biểu học tuần 24/08 đến 28/08

2020-Th8-CN

Thời khóa biểu học tuần 24/08 đến 28/08/2020 Thời gian học Buổi sáng: 07h45 – 11h30 Buổi chiều: 13h15 –...

Xem thêm...

Thời Khóa Biểu Tuần 10/08-15/08/2020

2020-Th8-T7

Thời khóa biểu học tuần 10/08 đến 15/08/2020 năm học 2020 – 2021 Thời gian học Buổi sáng: 07h45 –...

Xem thêm...

Thời Khóa Biểu Tuần 03/08-10/08/2020

2020-Th7-T6

Thời khóa biểu học tuần 03/08 đến 10/08/2020 năm học 2020 – 2021 Thời gian học Buổi sáng: 07h45 –...

Xem thêm...


Kết nối với chúng tôi