Thời khóa biểu học tuần 31/08 đến 05/09/2020 (K11)

Thời khóa biểu học tuần 31/08 đến 05/09/2020 (K11)

 

Thời gian học

  • Buổi sáng: 07h45 – 11h30
  • Buổi chiều: 13h15 – 17h00

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Đào Tạo – Trường Cao Đẳng Bách Khoa