Thời khóa biểu học tuần 24/08 đến 28/08

Thời khóa biểu học tuần 24/08 đến 28/08/2020

Thời gian học

  • Buổi sáng: 07h45 – 11h30
  • Buổi chiều: 13h15 – 17h00

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Đào Tạo – Trường Cao Đẳng Bách Khoa