Dự thảo 5 tiêu chí đánh giá trường cao đẳng nghề chất lượng cao

Rate this post

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Dự thảo 5 tiêu chí đánh giá trường cao đẳng nghề chất lượng cao

Theo dự thảo, các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao gồm:

  • Tiêu chí 1 – Quy mô đào tạo (gồm 2 tiêu chuẩn);
  • Tiêu chí 2 – Trình độ nhà giáo (gồm 5 tiêu chuẩn);
  • Tiêu chí 3 – Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo (gồm 5 tiêu chuẩn);
  • Tiêu chí 4 – Quản trị nhà trường (gồm 7 tiêu chuẩn);
  • Tiêu chí 5 – Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo (gồm 3 tiêu chuẩn).

Cụ thể, đối với tiêu chí 2 – Trình độ nhà giáo gồm 5 tiêu chuẩn sau:

  • Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;
  • Tiêu chuẩn 2: 90% nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành/nghề có liên quan;
  • Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, nhà giáo được cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp có các ngành, nghề liên quan;
  • Tiêu chuẩn 4: Ít nhất 90% nhà giáo được người học đánh giá mức hài lòng trở lên;
  • Tiêu chuẩn 5: Ít nhất 5% đội ngũ nhà giáo nằm trong các đối tượng: có trình độ kỹ năng nghề cao hoặc là Nhà giáo nhân dân, là Nhà giáo ưu tú, nghệ nhân, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhà giáo đạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, nhà giáo tham gia bồi dưỡng thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN, thế giới.

Điểm đánh giá của mỗi tiêu chuẩn tối đa là 3 điểm. Tùy theo mức độ đạt được trong thời gian 2 năm bao gồm năm trước năm đánh giá và năm đánh giá, điểm đánh giá tiêu chuẩn là 1, 2, 3 điểm.

Điểm đánh giá tối đa của tiêu chí là tổng số điểm đánh giá tối đa của các tiêu chuẩn có trong tiêu chí.

Trường cao đẳng được đánh giá là đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; điểm đánh giá của từng tiêu chí đạt ít nhất 70% điểm tối đa của tiêu chí. Các tiêu chuẩn phải đạt điểm tối đa 3 điểm: Tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 1; tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 2; tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 3; các tiêu chuẩn 1, 3, và 5 của tiêu chí 4; tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 5.

Dự thảo nêu rõ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định công nhận kết quả đánh giá trường và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.

Quyết định công nhận kết quả đánh giá trường, Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Giấy chứng nhận đạt đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Trước đó, theo Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” của Chính phủ, đến năm 2020, sẽ có khoảng 40 trường cao đẳng chất lượng cao và đến năm 2025 là 70 trường, đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Thông tin được Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợpKết nối với chúng tôi