Kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn đợt 1 năm 2023 đối với các lớp Cao đẳng chính quy khóa 14

Rate this post

Cao đẳng Bách Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 14 kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

Thời gian: 17/04/2023 đến 10/05/2023 (theo lịch cụ thể của từng Khoa)

Địa điểm: Phòng học lý thuyết và thực hành

Ke-hoach-thi-dot-12023-khoa-K14

 

CamScanner-04-12-2023-08.351

 

CamScanner-04-12-2023-08.35

 

CamScanner-04-12-2023-08.361

 

CamScanner-04-12-2023-08.362

 

CamScanner-04-12-2023-08.363

 

CamScanner-04-12-2023-08.364

 

CamScanner-04-12-2023-08.36

 

CamScanner-04-12-2023-08.371

 

CamScanner-04-12-2023-08.372

 

CamScanner-04-12-2023-08.373

 

CamScanner-04-12-2023-08.37

 

CamScanner-04-12-2023-08.381

 

CamScanner-04-12-2023-08.382

 

CamScanner-04-12-2023-08.38

 Kết nối với chúng tôi