Sinh viên thu hoạch được gì sau khi đi thực tập doanh nghiệp?

5/5 - (1 vote)

Thực tập doanh nghiệp là nội dung vô cùng quan trọng trong giáo dục và đào tạo của hệ cao đẳng. Bên cạnh lợi ích giúp sinh viên tiếp cận, rèn luyện kỹ năng làm việc, tổ chức với công việc thực tế tại doanh nghiệp, mặt khác sinh viên có môi trường để vận dụng kiến thức, học tập văn hóa, môi trường của doanh nghiệp.

Dưới đây là 5 kỹ năng sinh viên có thể thu được sau kỳ thực tập doanh nghiệp:

Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình

Viết báo cáo và thuyết trình là nội dung vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi một người làm phải trình bày được nội dung, ý tưởng của mình trước đám đông. Ở khía cạnh là sinh viên, các bạn cần phải hoàn thiện bài báo cáo thực tập một cách trung thực, chỉnh chu, văn phong và số liệu minh họa trung thực, khách quan. Bài viết phải được trình bày rõ ràng, cụ thể, mô tả được các nội dung công việc trong suốt quá trình thực tập; phần thuyết trình sinh viên cần thực hành nhiều về tác phong, lời nói để lúc trình bày tự tin, mạch lạc.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm được mô tả và thực hành rất nhiều ở môi trường trên lớp, tuy nhiên áp dụng vào thực tế và những chỉ tiêu (KPI, OKR,…) tạo ra nhiều áp lực hơn đối với mỗi thành viên, nhóm. Do vậy, sinh viên nên khéo léo cùng đồng đội đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Làm việc nhóm còn đòi hỏi tinh thần nhạy bén trong công việc, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, hòa đồng với mọi người, thực hiện tốt các mốc thời gian và công việc của nhóm giao.

Thực tập doanh nghiệp

Kỹ năng hoạch định công việc

Hoạch định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý, trong đó sinh viên có thể áp dụng vào công việc, học tập. Đầu tiên sinh viên phải vạch ra được mục tiêu cần phải làm và phương hướng để thực hiện được các mục tiêu đó, cụ thể trong công việc sinh viên xác định mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, cùng với đó tìm hiểu về nhu cầu đa dạng của các ngành nghề để lựa chọn công việc thực tập, thực tế phù hợp. Trong quá trình đi thực tập sinh viên nên chủ động tìm hiểu, trao đổi với các anh/chị nhiều kinh nghiệm nhằm có những kiến thức bổ ích nhất để kỹ năng làm việc, giải quyết vấn đề được trang bị tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản lý thời gian không chỉ giúp sinh viên hoàn thành tốt chương trình thực tập, mà còn giúp các công việc khác trong cuộc sống được sắp xếp khoa học và đạt hiệu quả. Như chúng ta đã biết, thời gian vô cùng quý giá, thời gian còn được ví như là “tiền, vàng” do vậy tiết kiệm và sắp xếp tốt thời gian giúp công việc đạt được hiệu quả tối đa. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể học tập từ anh/chị xem các bước để sắp xếp lịch trình, sắp xếp thứ tự các hạng mục công việc một cách hợp lý.

Kỹ năng hoàn thiện bản thân

Hoàn thiện bản thân là để sinh viên nhìn lại suốt chặng đường học tập xem mình còn thiếu xót gì để bổ sung học tập, nâng cao kiến thức; hoặc xem những thiếu xót, tồn đọng trong công việc để chỉnh chu, vẹn toàn. Sau khi thực tập, sinh viên được doanh nghiệp đánh giá, kết quả này được thể hiện ở góc độ doanh nghiệp, là môi trường để sinh viên tốt nghiệp ứng tuyển thời gian tới, do đó các bạn sinh viên ngẫm lại để biết mình đang ở đâu, để đáp ứng được các mong đợi của doanh nghiệp trước kỳ phỏng vấn làm nhân viên chính thức.

Thông tin được Cao Đẳng Bách Khoa tổng hợpKết nối với chúng tôi