Tìm hiểu ngành Kế toán doanh nghiệp

Rate this post

Mục tiêu Đào tạo của ngành Kế toán doanh nghiệp

– Kiến thức, Kỹ năng Nghề nghiệp

 
* Kiến thức
 
 • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
 • Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
 • Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 
* Kỹ năng:
 
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 • Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
 • Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 • Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng 
 • Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp
 • Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị
 • Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật
 • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
 
 
Thời gian Đào tạo: 3 năm 
 

Chương trình Đào tạo

 • Học nhanh hơn: Bằng 60% so với thời gian học đại học
 • Thực hành thực tế nhiều hơn: 70% thời lượng của chương trình
 • Học phí thấp 
 • Chú trọng kỹ năng tiếng Anh và Kỹ năng mềm
 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán Doanh nghiệp có tổng cộng 105 tín chỉ với các môn:
 • Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Anh văn giao ký, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, Nói trình bày tiếng việt, Anh văn giao tiếp….
 • Chuyên ngành Kế toán: Học các môn chuyên ngành Kế toán Thương mại; Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán Phần mềm, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán Thuế, Kế toán Hành chinh sự nghiệp ….

Cơ hội Việc làm

 • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính
 • Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ
 • Các Doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Công ty, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Thương mại, Công ty Bảo hiểm; 
 • Các đơn vị công – các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán…

Hy vọng qua nội dung mà Cao Đẳng Bách Khoa đã tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu hơn về ngành học này.Kết nối với chúng tôi